Afsluttede net

Softwaretest

Test af software udgør en flaskehals for mange virksomheder i forbindelse med færdiggørelse og vedligeholdelse af deres it-baserede produkter. Virksomheder anvender typisk langt over 30 procent af deres udviklingsomkostninger på testrelaterede aktiviteter. Det skyldes især, at der er et stort spring imellem, hvad der findes af viden, erfaring og værktøjer på området på den ene side, og hvordan test faktisk praktiseres i virksomheder på den anden.
 

InfinIT interessegruppen Softwaretest sluttede i 2014. Læs om gruppens erfaringer i bogen Test af software

Dit hus

Projektet "Dit hus" handler om koordineret styring af husets forskellige delsystemer til styring og overvågning af energi mv. Gennem projektet udvikles en prototype på en såkaldt 'home port'. Via denne port skabes adgang til en koordineret styring af boligens forskellige delsystemer til styring og overvågning af energi mv. Nøglebegreber i projektet er sameksistens af forskellige teknologier - et fælles servicelag - i det private hus. Formålet med en sådan sameksistens er at mindske energiudgifter og miljøbelastning.

 

Projektet har modtaget en bevilling af Vækstforum og løb over perioden 2009-2012. I projektet deltog bl.a. Develco, Seluxit, Servodan, CISS og Alexandra Instituttet.

IKT-agil

IKT-agil er et projekt og et netværk af virksomheder, der opbygger og deler viden om agil udvikling. Netværket ledes af CISS (Center for Indlejrede Software Systemer) ved Aalborg Universitet. De overordnede formål er, at de deltagende virksomheder i højere grad end i dag styrker det kreative og innovative element i softwareudviklingen samt tilfredsstiller kundernes krav og behov. Samtidigt er det formålet, at virksomhedernes forretningsmæssige resultater og evne til at udvikle produkter i rette tid forbedres.
 

Projektet sponsoreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen med midler fra Den Europæiske Socialfond indstillet af Vækstforum Nordjylland. Projektet løb over perioden 1.1.2009 - 31.1.2011. 
 

Læs om projektets erfaringer i en bog med titlen Agil udvikling og innovation af software.

Javaobjekt

The website is presented in English as it is intended to be applied not only by Danish but also foreign users. It is the vision of the Javaobject project to share knowledge and experience about Java for embedded systems between university reseachers and private companies such that participants as a result of the project are able to build a platform for running Java in their embedded systems.


 The project Javaobjekt was initiated in 2007 and was completed in 2009. The project was sponsorered by Ministry of Science, Technology and Innovation under the program "den Regionale IKT-korridor".


 The project consortium comprised the following participants: Center for Embedded Software Systems (CISS), Via Uniersity Collage, Polycom A/S, Wirtek A/S, Mechatronic Brick ApS, Aalborg Industries A/S, Prevas A/S, Blip Systems A/S, RTX Telecom A/S, Dore Development, Intelligent Systems A/S, Teknologisk Institut, Tekkva Consult.

Testnet

"Testnet" er et netværk af virksomheder, som deler viden og erfaring. Fokusområdet er metoder og teknikker til test og validering af teknisk og indlejret software. Testnet ledes af CISS/AAU. Testnet er sponsoreret af ForskerKontakten (www.forskerkontakten.dk) under det Jysk-Fynske Erhvervssamarbejde. Netværket var aktivt til udgangen af 2008.

 

Deltagere i Testnet var bl.a. CISS/AAU, Handels- og Ingeniørhøjskolen Herning, Ingeniørhøjskolen i Århus, Liab ApS, Seluxit, Wirtek A/S, End2End Mobile A/S, TexasInstruments A/S,

TK Validation ApS, Saxotech A/S, Grundfos A/S, Skov A/S, The Danfoss Group, Sagem Denmark A/S, Doms A/S, Rohde & Schwarz A/S, Energi- og Miljødata A/S, Deif A/S, Sequanto,

Sonofon A/S, ETI A/S, KMD A/S, Nykredit, Infineon, EB Denmark ApS,

 

Netværkets opsamlede viden og erfaring er i 2009 fremlagt i bogen Test af software

LandIT

Projektet LandIT omhandler teknologisk afklaring af standardiserede PC/Web baserede muligheder for systemer, som modtager, behandler og sender data fra mark og stald i et landbrug til landbrugserhvervets øvrige styresystemer.
 

Projektet er sponsoreret af Videnskabsministeriet under programmet den Regionale IKT-korridor. Projektet løb over perioden 2007 til 2008.
 

Projektkonsortiet omfattede følgende: Center for Indlejrede Software Systemer (CISS v. AAU), Skov A/S, Lykketronic A/S, Landscentret Dansk Landbrugsrådgivning, Landsforeningen Danske Maskinstationer, Tekkva Consult (projektets koordinator).

Agil

"Agil" er et projekt, som har fået en bevilling af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU) gennem programmet ”Den jysk-fynske it-satsning” eller kort ”IT-korridoren”.

Agil (adræt) udvikling udgør et brud med den traditionelle software engineering, som vi har kendt den siden 1968. Adræt (lean/agil) udvikling går tilsyneladende godt i spænd med dansk udviklingskultur, og der er efterhånden en del erfaringer fra traditionelle it-udviklingsprojekter. Til gengæld er der meget begrænset erfaring med brug af adræt udvikling indenfor indlejret software til produkter.
 

Projektet Agil har skaffet og dokumenteret sådanne erafringer gennem eksperimenter hos deltagere, erfaringsudveksling mv. i perioden 2006-2007. Projektet blev afsluttet i 2008 med udgivelsen af bogen Agil udvikling.

Prosoft

Prosoft er et projekt, som har fået en bevilling af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU) gennem programmet ”Den jysk-fynske it-satsning” eller kort ”IT-korridoren”.

Prosoft er ikke alene et projekt, men også et netværk af private virksomheder og offentlige forsknings- og uddannelsesinstitutioner. De samarbejder om at udvikle nye samt at forbedre eksisterende processer, kompetencer og organisation, som virksomhederne anvender under udvikling af software og IT.
 

Det overordnede formål med Prosoft er at identificere og afhjælpe de forhindringer, der i dag gør det vanskeligt for virksomhederne at opbygge, formidle og vedligeholde deres metodehåndbøger. Det er projektets tese, at manglen på relevante værktøjer til både håndbog og udviklingsprocesser, er en væsentlig forklaring på dette. En væsentlig del af projektets ressourcer vil derfor blive brugt på at kortlægge og vurdere tilgængelige værktøjer.
 

Det bagvedliggende formål er at udvikle nye og at forbedre eksisterende processer, kompetencer og organisation. Det er således hensigten at gøre netværkets virksomheder hver for sig mere konkurrencedygtige og som klynge gøre dem, den nordjyske region og Danmark mere attraktive for nationale og internationale investeringer.
 

Projektet blev afsluttet i 2006 med udgivelsen af de opsamlede erfaringer i bogen Prosoft. Den omfatter bl.a. disse 6 afsnit: Udviklingshåndbog. Software udviklingsmodel. Sw-kvalitetssikring.  Generisk sw testsystem. Kompetencebeskrivelse og -deling. Værktøjsunderstøttet sw-udvikling.

GenSoft

GenSoft er et projekt støttet af Det Digitale Nordjylland. Projektet omfatter netværk af virksomheder, som udvikler teknisk og indlejret software. Formålet med GenSoft er, at IT-udviklere udveksler kompetencer.
 

I netværket deltog bl.a. Advanced Wireless Group ApS, End2EndMobile A/S, EuroCom Industries A/S, GateHouse A/S, Maxon Telecom A/S, WirTek A/S, TEKKVA Consult.
 

Projektet blav afsluttet i 2003. Projektetets erfaringer er sammenfattet i bogen Software-genbrug og -videndeling

KomIT

KomIT er et projekt støttet af Det Digitale Nordjylland. Projektet omfatter netværk af virksomheder, som udvikler teknisk og indlejret software. KomIT skaber procesforbedringer under IT-udvikling i Nordjylland. Netværket beskæftigede sig bl.a. med disse emner: Software Process Improvement (SPI), ISO 9000, Capability Maturity Model (CMM), projektplanlægning, kvalitetssikring, konfigurationsstyring, modenhed og typer af målinger iht. CMM og CMMI.

 

I netværket deltog bl.a. Alpha Shipmate Development (Man B&W Diesel A/S), Eurocom Industries A/S, GateHouse A/S, Maxon Telecom A/S, Texas Instruments A/S Denmark og TEKKVA Consult.

 

Projektet blev afsluttet i 2003. Projektetets erfaringer er sammenfattet i bogen Procesforbedringer med CMM.

TEKKVA Consult  |  Niels Jernes Vej 10  |  DK-9220 Aalborg Ø  |  Tlf. 96 35 45 65  |  Fax. 96 35 45 99

Back to top