Konsulentydelser

Kvalitetsledelse i industrivirksomheder

 • Etablering og auditering af kvalitetssystemer
 • Assistance i relation til ISO 9001 certificering
 • Auditering af kvalitetssystemer
 • Rådgivning vedr. kalibrering af måleudstyr

Læs om kvalitetsledelse i bogen Kvalitetsledelse betaler sig.

Kvalitetssikring i laboratorier

 • Etablering af kvalitetssystemer
 • Assistance i relation til akkreditering af laboratorium

Agil udvikling, software procesforbedring (SPI)og modenhedsmåling (CMM/CMMI)
 

Læs om emnerne i bl.a. disse bøger: Agil udvikling, Softwareudvikling og Procesforbedringer med CMM.

Miljøledelse

 • Etablering og auditering af miljøledelsessystemer
 • Assistance i relation til ISO 14001 certificering
 • Udarbejdelse af grønne regnskaber
 • Assistance ved arbvejdspladsvurdering (APV)
   

TEKKVA Consult  |  Niels Jernes Vej 10  |  DK-9220 Aalborg Ø  |  Tlf. 96 35 45 65  |  Fax. 96 35 45 99

Back to top