Bøger

 1. Titel:

  Kvalitetsledelse betaler sig

 2. Om bogen:

  Undertitel: En videnskabelig publikation om muligheder og faldgruber.


  Bogen er på 478 sider. Udgivet 2015. ISBN: 978-87-7112-403-3. Rekvirer bogen via boghandler eller Aalborg Universitetsforlag.


  Forfatter: Jørgen Biegel


  Publikationen underbygger antagelsen, at det betaler sig at implementere effektive kvalitetssystemer. Forskningsresultaterne opmuntrer virksomhedsledere til at implementere effektive kvalitetssystemer, fordi det betaler sig.

   

  Resultaterne udpeger også hindringer, som virksomhederne skal rydde af vejen for at implementere effektive kvalitetssystemer. Informationer for at indkredse hindringer for effektive kvalitetssystemer skaffede jeg primært via en evaluering. Den bygger på oplysninger fra fire certificeringsorganer, som var villige til at bidrage, bl.a. Bureau Veritas, Det Norske Veritas og Lloyds Register.

   

  Publikationen i sin helhed bidrager med ny viden på tre områder: Hvad der skete, da ISO 9000 ramte danske virksomheder fra 1990'erne og frem. Samspillet mellem politikker for kvalitetsinitiativer vedtaget af EF, fremkomsten af ISO 9000 standarderne og kvalitetstiltag i industrivirksomheder. Hindringer for implementering af effektive kvalitetssystemer.

   

  Publikationens målgrupper:

  • Virksomheder der er ISO 9001 certificeret, men savner større effekt
  • Virksomheder der er kørt i stå i processen (”op på hesten igen”)
  • Virksomheder der overvejer certificering, herunder også tvivlere (”kan det kan betale sig?”)
  • Certificerende og akkrediterende organer (navnlig vedr. ISO 9001)
  • Virksomheder, der arbejder med kvalitetsudvikling, men benytter andre modeller end ISO 9001
  • Forskere, der underviser i og beskæftiger sig med kvalitets- og organisationsudvikling
  • Lærere på college, tekniske skoler, handelsskoler m.fl., der underviser i kvalitetsudvikling
  • Personer, som interesserer sig for udviklingen i kvalitetsforståelsen fra 1950 og frem
  • Personer, som interesserer sig for samfundsudvikling vedr. teknisk regulering (herunder EF/EU)
  • Personer, som interesserer sig for liv og udvikling i små og mellemstore industrivirksomheder


  Læs anmeldelser mv. 

 3. Pris:
  200 kr. inkl. moms. Købes via boghandler eller Aalborg Universitetsforlag.

TEKKVA Consult  |  Niels Jernes Vej 10  |  DK-9220 Aalborg Ø  |  Tlf. 96 35 45 65  |  Fax. 96 35 45 99

Back to top